V prvih treh razredih osnovne šole se integrirani pouk pojavlja kot temeljni koncept. Pri spoznavanju okolja so medpredmetne povezave še posebej izpostavljene. Seveda pa je učitelj tisti, ki mora medpredmetne povezave natančneje načrtovati, realizirati in evalvirati. Celostni vzgojno-izobraževalen pristop daje možnost otrokom, da  napredujejo tako na spoznavnem, čustvenem, socialnem in gibalnem področju. Tak pouk pozitivno vpliva tudi na motivacijo učencev, saj lahko primerjajo različne poglede, kar prispeva k zanimivosti in pestrosti pouka.

Pri blok uri  sem smiselno povezala cilje slovenščine s cilji spoznavanja okolja. Z učenci drugega razreda smo razvijali poimenovalno zmožnost, sistematično razvijali branje z razumevanjem in pisanjem preprostih besedil, spoznavali vidike življenja ljudi v preteklosti in danes in tako pridobivali vedenje, ki je otrokom omogočalo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju in drugačnost življenja v preteklosti. Pri pouku smo razvijali tudi digitalne kompetence. Razlago učencem manj znanih besed, ki so povezane z življenjem v preteklosti, so učenci iskali s pomočjo spletnih brskalnikov. Učenci so bili tudi tokrat ves čas aktivni in motivirani za delo.

(Skupno 24 obiskov, današnjih obiskov 1)