ERASMUS+ PROJEKT NA OŠ LESIČNO

S šolskim letom 2021/22 zaključujemo s projektom INcluded in NAture. OŠ Lesično želi dvigniti kakovost izobraževanja in usposabljanja, krepiti socialno kohezijo in omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, da z vključenostjo pridobijo življenjske izkušnje na različnih področjih.

V avgustu 2022 sem kot koordinatorica Erasmus+ projektov na šoli poiskala  partnerske šole, s katerimi bomo sodelovali v projektu z naslovom Decreasing the risk factors of obesity in children resulted from overdose of technology use. Z mednarodnim sodelovanjem bomo omogočili pretok znanja, izkušenj in dobrih praks med izobraževalnimi institucijami in širše ter povezovanje z različnimi deležniki. V dvoletni projekt (čakamo še na uradne rezultate s strani Nacionalne agencije) bodo vključene naslednje države: Bolgarija (koordinatorska šola), Slovenija, Italija in Turčija. Tim, ki bo na naši šoli skupaj z ravnateljico skrbel za organizacijo, izvedbo aktivnosti in vodenje dokumentacije, je sestavil 7-dnevni program dela za čas, ko bo naša šola gostiteljica in uredil potrebno dokumentacijo posredovano s strani koordinatorske šole in Nacionalne agencije.

Vsak mednarodni projekt, v katerega je vključenih več držav (šol) terja ogromno znanja, prostega časa, dobrega sodelovanja, hitrega reagiranja ipd. Zaposleni na OŠ Lesično želimo, da bi naši učenci usvojili aktivno znanje jezikov, višjo digitalno usposobljenost, boljše razumevanje raznolikosti, višjo raven spretnosti, bili aktivnejši v družbi, imeli boljše kompetence pri iskanju služb, več priložnosti za poklicni razvoj.

 

Zapisala: Liljana Cerar,

koordinatorica Erasmus+ projekta

(Skupno 100 obiskov, današnjih obiskov 1)