UČBENIŠKI SKLAD

 

Učence imajo preko učbeniškega sklada možnost brezplačne izposoje učbenikov za obdobje tekočega šolskega leta.

Učenci 1. triade imajo učna gradiva v šolskem letu 2022/2023 v celoti financirana s strani MIZŠ. Gradiva se vodi v sistemu Cobiss.

 

Učbeniški sklad deluje po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov in po Dopolnitvah k Pravilniku (2019).

Usklajevanje, nakup, zamenjava in dokup potekajo v povezavi s strokovnimi aktivi šole, z ravnateljico in računovodstvom. 

Učenci od 4. do 9. razreda ob koncu šolskega leta učbenike vrnejo nepoškodovane.

 

Izguba, poškodba učbenika se ovrednoti po določilih Pravilnika.

Za delovanje učbeniškega sklada je zadolžena ravnateljica.

Skrbnica učbeniškega sklada je Lučka Palir.

(Skupno 464 obiskov, današnjih obiskov 1)