Šolsko leto se prične 1. septembra 2020 in traja do 31. avgusta 2021. Pouk traja največ 38 tednov po 5 dni, izjemoma lahko pouk v posameznem tednu poteka 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.

Ocenjevalni obdobji:

 1. ocenjevalno obdobje: od 1. septembra 2020 do 31. januarja 2021
 2. ocenjevalno obdobje: od 1. februarja 2021 do 24. junija 2021

od 1. februarja 2020 do 15. junija 2021

(za učenke in učence 9. razreda)

Starši bodo pisno obveščeni o uspehu otroka ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja.

Počitnice:

 • JESENSKE: od 26. oktobra 2020 do 1. novembra 2020
 • NOVOLETNE: od 25. decembra 2020 do 2. januarja 2021
 • ZIMSKE: od 15. februarja 2021 do 19. februarja 2021
 • PRVOMAJSKE: od 27. aprila 2021 do 1. maja 2021
 • POLETNE: od 28. junija 2021 do 31. avgusta 2021

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite:

od 16. junija

do vključno 30. junija 2021

1. rok učenci 9. razreda

od 28. junija

do vključno 9. julija 2021

1. rok učenci od 1. do 8. razreda

od 18. avgusta

do vključno 31. avgusta 2021

2. rok učenci od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

od 3. maja

do vključno 15. junija 2021

1. rok učenci 9. razreda

od 3. maja

do vključno 24. junija 2021

1. rok učenci od 1. do 8. razreda

od 18. avgusta

do vključno 31. avgusta 2021

2. rok učenci od 1. do 9. razreda

Zaključek pouka:

 • junij 2021 – konec pouka za učence 9. razreda,

razdelitev spričeval in obvestil;

 • junij 2021 – konec pouka za učence od 1. do 8. razreda,

razdelitev spričeval in obvestil.

Ocenjevalni konferenci bosta ob koncu ocenjevalnih obdobij. Za

 1. ocenjevalno obdobje: 28. 1. 2020,
 2. ocenjevalno obdobje: 11. 6. 2021 za 9. razred,
 3.                                    6. 2021 od 1. do 8. razreda.

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega  obdobja

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za učence 6. in 9. razreda.

 1. razred: 9. razred:
 2. 5. 2021 – slovenščina 4. 5. 2021  – slovenščina
 3. 5. 2021 – matematika 6. 5. 2021  – matematika
 4. 5. 2021 – angleščina 10. 5. 2021 – tretji predmet
(Skupno 427 obiskov, današnjih obiskov 1)