ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

 

Šolska svetovalna služba je namenjena delu z  učenci, učitelji ter starši.

 

Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali vrstniki, če ima težave doma ali sam s sabo, mu lahko pomaga šolska svetovalna delavka.

Z bodočimi učenci se šolska svetovalna delavka sreča že ob vpisu v šolo. Posebno pozornost jim namenja v 1. razredu osnovne šole, kjer jim pomaga pri vključevanju v skupino in v šolsko delo.

Nato jih spremlja skozi celo osnovno šolo, jim pomaga pri učnih in drugih težavah, rešuje njihove probleme.

Ob koncu osnovnega šolanja jim svetuje in jih usmerja v nadaljnje šolanje.

Svetuje staršem in skupaj z razredničarkami in ravnateljico obravnava nastale probleme.

Sodeluje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami.

 

 

Svetovalna delavka na šoli:

 

Vida Zajko Kovačič, univ. dipl. pedagoginja

 

Telefon: 03 800 27 05

Elektronska pošta: vida.zajko-kovacic@guest.arnes.si

 

Na pedagoginjo se lahko po telefonu ali preko elektronske pošte obrnete vsak dan med 7. in 14. uro  ter na mesečnih popoldanskih pogovornih urah med 15. in 16. uro (drugi torek v mesecu).

Za skupna srečanja priporočamo predhodno najavo po telefonu ali elektronski pošti, saj med delovnim časom svetovalna delavka izvaja tudi ure dodatne strokovne pomoči ter ure individualne in skupinske pomoči.

21-02-2009; Osnovna sola Lesicno, notranjost
(Skupno 1.265 obiskov, današnjih obiskov 1)