SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT

 

Skupnost učencev šole (SUŠ) in Otroški parlamenti (OP)

 

Šolska skupnost je skupnost vseh učencev šole. Ustanovljena je z namenom vključevanja učencev v aktivne oblike načrtovanja, izvajanja in vrednotenja posameznih aktivnosti ter soodločanje otrok pri celotnem življenju in delu šole.

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se skupnosti učencev oddelka (SUO) preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole (SUŠ).

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za vzgajanje v duhu demokracije, sprejemanja in soočanja s sedanjostjo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na regionalni ravni, zaključi pa na nacionalnem otroškem parlamentu.

V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za območni otroški parlament. Na območnem otroškem parlamentu zberejo delegacijo predstavnikov, ki zastopajo interese vrstnikov na nacionalnem otroškem parlamentu. Ta poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2021/2022 je že tretje leto »Moja poklicna prihodnost«.

Na OŠ Lesično SUŠ v šolskem letu 2021/2022 sestavljajo naslednji predstavniki  SUO in OP, ki prenesejo informacije in pobude v svoje oddelčne skupnosti.

Predstavniki SUO in OP v šol. letu 2021/22:

  • Manja Bevc, Gašper Šergon, 1. razred
  • Luka Gajšek, Nika Romih, 2. razred
  • Estella Romih, Jakob Čepin, 3. razred
  • Teja Stadler, Tadej Romih, 4. razred
  • Neža Ploštajner, Alja Zidar, 5. razred
  • Leja Kozole, Matej Novak, 6. razred
  • Aljaž Čepin, Sanja Stadler, 7. razred
  • Sven Reberšak, Jakob Ojsteršek Resnik, 8. razred
  • Rubie Anne Cornelly, Nina Kolar, Klara Šergon, 9. razred

Predstavnica SUŠ v šol. letu 2021/22: Klara Šergon, 9. razred

Namestnica predstavnice SUŠ v šol. letu 2021/22: Rubie Anne Cornelly, 9. razred

 

Urška Žnideršič Golež, mentorica SUŠ in OP

(Skupno 420 obiskov, današnjih obiskov 1)