SKUPNOST UČENCEV ŠOLE IN OTROŠKI PARLAMENT

 

Skupnost učencev šole (SUŠ)

 

Šolska skupnost je skupnost vseh učencev šole. Ustanovljena je z namenom vključevanja učencev v aktivne oblike načrtovanja, izvajanja in vrednotenja posameznih aktivnosti ter soodločanje otrok pri celotnem življenju in delu šole.

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se skupnosti učencev oddelka – oddelčne skupnosti (SUO) preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole (SUŠ). Na OŠ Lesično SUŠ v šolskem letu 2019/2020 sestavljajo predstavniki  SUO od 4. do 9. razreda. Predstavniki prenesejo informacije in pobude v svoje oddelčne skupnosti.

Predstavniki SUO v šol. letu 2019/20:

  • Nika Ivič, 4. razred
  • Manca Senica, 5. razred
  • Franc Mlakar, 6. razred
  • Kaja Kolar, 7. razred
  • Gaja Cerar, 8. razred
  • Teja Planko, 9. razred

Predstavnica SUŠ v šol. letu 2019/20:

  • Teja Planko, 9. razred

Namestnica predstavnice SUŠ v šol. letu 2019/20:

  • Gaja Cerar, 8. razred

Otroški parlament (OP)

 

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za vzgajanje v duhu demokracije, sprejemanja in soočenja s sedanjostjo. Kot oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se s parlamenti na občinski in regionalni ravni, zaključi pa na nacionalnem otroškem parlamentu.

 

V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na območnem otroškem parlamentu zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na Nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije.

 

Tema 30. otroškega parlamenta v šolskem letu 2019/2020 je »Moja poklicna prihodnost«.

Predstavniki OP v šol. letu 2019/20:

  • Kaja Kolar, 7. razred
  • Gaja Cerar, 8. razred
  • Teja Planko, 9. razred

 

Urška Žnideršič Golež, mentorica SUŠ in OP

(Skupno 277 obiskov, današnjih obiskov 1)